Aktiv Portfölj

Det finns hur mycket forskning som helst som tyder på att det är omöjligt att slå marknaden på sikt. Teorin om effektiva marknader är etablerad inom forskningsvärlden och används som grund i de flesta av alla ekonomiska teorier. Är det då ens rationellt att försöka motbevisa detta och tro att man kan lura marknaden? Jag tycker det eftersom jag inte anser att marknaderna är 100 procent effektiva. Genom att ha bra information och ett starkt psyke kan man slå marknaden och det finns flera exempel på de som har lyckats år efter år. Några exempel är förvaltarna i Didner & Gerge och i många av de svenska investmentbolagen samt självklart den stora Warren Buffet.

Aktiv förvaltning (1)

 

I min aktiva portfölj har jag valt ut bolag jag tror kommer prestera bättre än marknaden framöver. Jag gillar företag som verkar i branscher som jag tror kommer att växa framöver och där mitt bolag kan glida med i den vågen, gärna även ta marknadsandelar.

Portföljen består av:

 

Annonser