Investmentbolag

·Investmentbolag·

En portfölj med bara investmentbolag, kan det verkligen vara bra? Ja det kan det verkligen vara. Investeringar behöver inte vara svårare än att man kan outsourca förvaltningen till någon annan. Investmentbolag har under många år varit en säker källa till att slå börsindex och få en bra avkastning på sina pengar.

Denna portföljen startade jag vid årsskiftet 2017 och har månadsvis gjort inköp i de olika investmentbolagen. Kriterier för köpen är att bolagen ska handlas till substansrabatt och då gärna större rabatt än de historiskt brukar handlas till. Ett annat kriterium är att jag ska ha en tro på bakomliggande verksamheterna.

 

Investmentbolagen

I min portfölj har jag de flesta av Sveriges stora investmentbolag, vissa betydligt högre viktade än andra. Av investmentbolagen har jag fem favoriter som jag siktar till att ha majoriteten av kapitalet investerat i. Detta för att jag anser att dessa fem tillsammans bildar en heltäckande portfölj som sprider riskerna över stora delar av marknaden. Dessa fem bolag är:

Med dessa bolag tycker jag att man får en stabil portfölj, med stor spridning över flera marknader. Genom Investor, Industrivärden och Latour får man exponering mot stora delar av de största industribolagen i Sverige. Både Investor och Latour ger en exponering emot onoterade företag som man annars inte kan placera sina pengar i. Kinnevik ger en exponering mot det digitala och mot telekom. Svolder, som förövrigt är min absoluta favorit av investmentbolagen, ger exponering mot småbolagen i Sverige.

Kort sagt tycker jag dessa fem ger en så pass bra riskspridning att det räcker med att ha dem i portföljen. Jag har dock valt att även ha med de andra investmentbolagen i min portfölj. Dels för att jag inte kan låta bli, dels för att även de är fina bolag som ger ytterligare intressanta exponeringar på marknaden.

 

Annonser