Varför investera i investmentbolag?

Jag är en stor förespråkare för att investera i våra investmentbolag i Sverige. Jag tror att det är den enklaste strategin för att skapa en avkastning högre än index på sikt. På denna sida tänkte jag gå igenom varför jag tycker det är en bra investering och varför man inte behöver ha en utbildning i ekonomi för att slå ett börsindex.

Riskspridning

Det första som brukar komma upp när man pratar investeringar är att det är viktigt att sprida sin risker. Man ska äga minst 10 bolag i olika branscher, gärna så att när en aktie går ner ska en annan gå upp. Man ska inte ha alla ägg i samma korg. Detta får man automatiskt när man köper ett investmentbolag då de redan har en riskspridning i sitt ägande. Man slipper alltså den bolagsspecifika risken när man investerar vilket står för en stor del av osäkerheten hos många nya investerare. ”Tänk om jag förlorar allt” är  ett vanligt argument för att inte köpa aktier. Köper man investmentbolag är den risken minimal.

Eftersom man genom att köpa ett investmentbolag får många bolag, räcker det med några få olika investmentbolag för att ha en portfölj på ett 30-100 bolag.

Avkastning

Trots att man får en bra riskspridning när man köper investmentbolag så påverkas inte avkastningen negativt. Det är faktiskt så att samtliga utom ett investmentbolag har överavkastad Stockholms storbolagsindex OMXS30 under de senaste 5 och 10 åren.

Screenshot 2018-02-25 at 09.17.01

Avkastningen skapas genom att man är operativt delaktig i skötseln av sina innehav och hjälper dem att utvecklas över tid. Ofta jagar inte bolag ägda av investmentbolag de snabba resultatet utan tålmodigt investerar för framtiden. Det är en styrka som betalar sig över tid.

Utdelning

Det finns många som förespråkar att man ska investera i bolag som delar ut pengar och som gärna höjer utdelningen varje år. Att ge utdelning visar på att bolaget gör vinst och en höjd utdelning indikerar därmed en höjd vinst över åren. Genom att bara investera i bolag som ger utdelning tappar man dock många guldkorn på börsen och bolag som Catena Media hamnar utanför ramarna. Genom investeringar i investmentbolag får man bolag som äger både guldklimparna och de mer stabila inslagen som ger kassaflöden.

Screenshot 2018-02-25 at 09.18.12

Samtliga investmentbolag ger utdelning och utdelning och de flesta har ökat den de senaste 5 och 10 åren. Direktavkastningen är lägre än i många utdelningsbolag, men tillväxten gör att det över tid kommer ge ett aptitligt kassaflöde över åren.

 

 

Annonser